ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

 • Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

  Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

 • ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Net-meteringΤι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή του net‐metering

Ο συμψηφισμός παραγόμενης‐καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net‐metering)
αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ και
εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες, κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Το net‐metering
επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ
παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της
πράσινης ενέργειας.

Ο όρος “net” προκύπτει από το γεγονός ότι η χρέωση/πίστωση του καταναλωτή αφορά στη
διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο. Η
περίοδος αυτή είναι συνήθως ο εκάστοτε κύκλος καταμέτρησης και τιμολόγησης της
καταναλισκόμενης ενέργειας. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή συνήθως δεν χάνεται για τον
καταναλωτή αλλά πιστώνεται λογιστικά για μια ορισμένη χρονική περίοδο (συνήθως ένα χρόνο)
οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Με το Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α/1‐11‐2013) θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα των
καταναλωτών να κάνουν χρήση του net‐metering. Οι ρυθμίσεις αυτές τροποποιήθηκαν με το
Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/7‐4‐2014) και προβλέπουν τα εξής:

Άρθρο 6
Προσθήκη διατάξεων στο ν. 3468/2006
...Μετά το άρθρο 14 του ν. 3468/2006 προστίθεται άρθρο 14Α ως εξής:

Άρθρο 14Α
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς

1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών
ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς σε εγκαταστάσεις τους που συνδέονται στο
Δίκτυο. Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως περιοχές με κορεσμένα δίκτυα,
σύμφωνα με τη διαδικασία των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του
άρθρου 3 για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ο Διαχειριστής του Δικτύου μπορεί
να θέτει περιορισμούς στην απορροφώμενη ισχύ για λόγους ασφάλειας της λειτουργίας του
Δικτύου ή του Διασυνδεδεμένου Συστήματος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή και γνώμη της
Ρ.Α.Ε, καθορίζονται το τρόπος με τον οποίο θα γίνεται ο συμψηφισμός της παραγόμενης
και της καταναλισκόμενης ενέργειας και ειδικότερα οι χρεώσεις που θα περιλαμβάνονται
στον συμψηφισμό, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα υπολογίζεται ο
συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις
εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού που τροφοδοτεί ο σταθμός, ο τύπος, το περιεχόμενο
και η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς
και κάθε ειδικότερο θέμα ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας. Το πλεόνασμα ενέργειας που προκύπτει από το συμψηφισμό του
προηγούμενου εδαφίου διοχετεύεται στο Δίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε
αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό. Με την ανωτέρω απόφαση μπορεί να διαφοροποιείται ο
τρόπος συμψηφισμού βάσει του μεγέθους των σταθμών, του επιπέδου τάσης σύνδεσης και
των ειδικότερων χαρακτηριστικών των τιμολογίων κατανάλωσης. Με την ανωτέρω απόφαση
καθορίζεται και η μοναδιαία τιμή με την οποία θα υπολογίζεται η αποζημίωση για το
πλεόνασμα της ενέργειας η οποία θα καταβάλλεται από τους Προμηθευτές, υπέρ του
Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286)
2. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εγκαθίστανται από δημόσιους φορείς στις
εγκαταστάσεις τους στο πλαίσιο διευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι δυνατή η σύνδεσή
τους τόσο στο Δίκτυο όσο και στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Πλεόνασμα ηλεκτρικής
ενέργειας που διατίθεται στο Σύστημα ή το Δίκτυο, από τους σταθμούς του προηγούμενου
εδαφίου, και μέχρι ποσοστό 20% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας, σε ετήσια βάση,
αποζημιώνεται βάσει των τιμών του πίνακα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 13.

Στις 30/12/2014, υπογράφηκε μια νέα υπουργική απόφαση στην οποία προβλέπονται τα εξής για
την εφαρμογή του net‐metering.

Καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από
αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους,
με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 kWp ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, (Ισχύς Φωτοβολταϊκού (kWp) ≤ 0,5*Συμφωνημένη Ισχύς Κατανάλωσης (kVA)), εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 20 kWp. Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους
δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε
φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της συμφωνημένης ισχύος
κατανάλωσης.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική υπουργική απόφαση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό φύλλο της εφημερίδας της Κυβέρνησης.

 

NET METERING

Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή του net‐metering;
Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της αναπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Κατεβάστε το

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό/Fax: 23710-21484

Κινητό: 6945-290974

Πολύγυρο Χαλκιδικής - Νικηφόρου Φωκά 3

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.